Lanebank.com er kun en ren informasjonsside om lån, kreditt og finans. Selv om vi prøver å holde priser og informasjon oppdaterte, kan vi ikke garantere dette til enhver tid. Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil. Undersøk derfor alltid respektive låneselskapenes regler, vilkår og lånebetingelser før du søker om lån.

Lanebank.com tar ikke ansvar for eventuelle konflikter i forbindelse med lån. Alle typer avtaler og overenskomster som er inngått,  er mellom lånetilbydere, kredittselskap og deg som lånetaker. Lanebank.com kan ikke stilles til ansvar for erstatninger for skader eller anses som delaktig i eventuelle tvister mellom deg som lånetaker og selskapet som betaler ut lånet. Vi har ingen form for initiativ i avtalen(e) som skrives mellom deg som lånetaker og det kredittselskapet du låner penger fra. Lanebank.com er kun ansvarlig for dette nettstedet og dets innhold og det vi kommuniserer til deg som privatperson direkte eller de selskapene vi anbefaler.

Endring av vilkår og regler

Fra tid til annen kan bakenforliggende forhold bli endret, og avtalens regler og vilkår vil da bli behørig oppdatert. Endringer trer øyeblikkelig i kraft, og det forutsettes at alle slike endringer er godtatt av deg uten egen varsling fra Lanebank.com.