Mange gode ideer ser aldri dagens lys fordi man ikke har anledning til å investere pengene som kreves eller man får ikke en bank til å stille seg bak ideen. For at en bank i Norge skal ta en risiko i forhold til en ide eller et prosjekt, så krever de at man stiller en eller annen form for sikkerhet, enten i form av varig inntekt eller ved at man kan stille sikkerhet i eiendom. På grunn av dette vil de fleste prosjekter eller ideer fra privatpersoner aldri se dagens lys. De fleste lønnstakere ønsker ikke å risikere at de ikke kan betale for hus og hjem og trenger fast inntekt for å sikre familiens økonomi. Vanlige lønnstakere vil derfor sjelden ta sjansen på å investere i en ide eller et prosjekt selv om dette har potensiale.

 

Løsningen for dette er i ferd med å også innta det norske markedet. I stedet for å benytte en bank som ikke tar noen risiko med mindre du mer eller mindre kan stille med garantier, så kan man benytte seg av privat finansiering som folkefinansiering, eller crowdfunding, og peer-to-peer-lån. Denne typen finansiering krever ikke sikkerhet, men investoren er med på å ta risikoen hvis de har tro på prosjektet. Dette kan enten være at flere personer investerer i et prosjekt uten å forvente noe tilbake, kanskje ved at man mottar en prøve på et produkt eller liknende, eller det kan være at man ønsker aksjer i selskapet med den risikoen det innebærer. Alternativt tilbys finansiering som et rent lån fra en eller flere personer. Denne typen finansiering krever at man betaler tilbake pengene i avdrag som et ordinært lån.

Lån mellom privatpersoner

Når man låner penger av privatpersoner, så kan dette ofte skape mange utfordringer, og mange har opplevd at denne typen lån kan ødelegge familieforhold eller vennskap på grunn av uklart definerte avtaler. Det kan oppstå mange uønskede situasjoner dersom man låner penger av venner og familie. Men det betyr ikke at det ikke finnes praktiske løsninger for å låne penger av privatpersoner. Hvis du låner penger gjennom folkefinansiering eller peer-to-peer-lån, så foregår lånet ved hjelp av formelle avtaler og det formidles via en tredjepart. Denne typen finansiering foregår via en nettside og organiseres av eier av nettsiden.

Folkefinansiering eller crowdfunding

Flokefinansiering er det norske navnet på crowdfunding. Dette er oppstått for å gi muligheter til at gode ideer kan settes ut i livet selv om du ikke har finansene til å gjøre det selv. Da kan alle som har tro på prosjektet bidra med de de ønsker å bidra med. Personer som ønsker å bidra med penger til interessante prosjekter ser gjennom prosjektpresentasjoner og velger dem de eventuelt ønsker å sponse. Ved hjelp av bidragene fra flere personer vil man forhåpentligvis oppnå en finansiering som dekker det behovet man har for å realisere prosjektet.

Peer-to-peer-lån

Alternativet til folkefinansiering er peer-to-peer-lån. Ved hjelp av denne typen finansiering kan man oppnå de nødvendige finansene for å gjennomføre prosjektet og etter det betale tilbake lånet i avdrag. Personer som tilbyr denne typen finansiering har en større sikkerhet for å få tilbake pengene. I forhold til folkefinansiering hvor man investerer pengene uten å få noe tilbake med mindre prosjektet er vellykket, så har man ikke den samme risikoen.

Lån når bankene ikke vil ta risikoen

Disse alternativene gir gode muligheter når man ikke får den finansiering man trenger gjennom vanlige kanaler. Norske banker gir ikke store muligheter for å låne penger hvis man ikke kan stille sikkerhet, og da vil man ikke få muligheten til å få frem gode ideer eller prosjekter fra personer som ikke har råd til å markedsføre dem i utgangspunktet.