Merk at denne artikelen ikke oppfordrer noen til å ta opp forbrukslån til egenkapital for boligkjøp. Tidligere kunne man fullfinansiere et boligkjøp, men i dag stiller bankene krav om minst 15% i egenkapital  (dvs. egne oppsparte penger). Årsaken er at bankene må sikre seg økonomisk, og ta høyde for eventuelle svingninger i boligmarkedet som kan gjøre at sikkerheten i boligen svekkes. Dermed møter førstegangs etablerere et stort hinder på sin vei ut i boligmarkedet. Sikkerhet i foreldrenes bolig kan være løsningen dersom de unge ikke har egenkapital, eller direkte pengestøtte fra foreldrene i form av forskudd på arv eller rett og slett pengegave.

  Det finnes også et produkt som kalles for starthjelp. Her går foreldre, tanter, onkler og besteforeldre sammen, og setter inn penger på hver sin starthjelpkonto. Sluttsummen må dekke egenkapitalen. Banken tar så pant i totalbeløpet, som blir stående som en sikkerhet for boliglånet. Med pant i starthjelpkontoen og 85% i boligen kan boligkjøpet fullfinansieres. Dette er en ryddig og rettferdig løsning for alle parter.

  Kommunen tilbyr startlån for førstegangsetablerere.  Men det er viktig å vite at nå strammer myndighetene inn på denne muligheten. Dette lånet har en lånerente, tilsvarende husbankrenten. Dette er et spesialisert tilbud til unge etablerere.

  BSU, boligsparing for ungdom, er en annen fornuftig mulighet der du setter av penger gjennom ungdomsårene til du fyller 34 år. Ved å spare inntil 20.000 kroner årlig, får du også en stor skattefordel. Formålet med sparingen er å bruke det som egenkapital ved ditt første boligkjøp.

  Det er ikke mulig å låne penger til egenkapital hos noen av bankene vi samarbeider med for å kjøpe bolig.  Det er imidlertid mulig å låne til egenkapital for oppstart av AS. Oppstart av aksjeselskaper i Norge krever egenkapital på 30.000 kroner.