Mange lurer på hvordan gjeld blir håndtert hvis man dør. Vil da arvtagere måtte ta over gjelden og fortsette å betale på den? Mange velger å sikre at familien skal slippe å håndtere gjeld på bolig, for eksempel, hvis man dør, og benytter seg derfor av gjeldsforsikring. En av grunnene til at banker sikrer seg i forhold til hvem de gir lån til og om de benytter seg av sikkerhet i bolig eller liknende, er at man skal være sikker på å kunne hente inn gjelden som gjenstår ved hjelp av eiendelen eller ved hjelp av et krav mot dødsboet. Man blir ikke pålagt å ta imot en arv hvis gjelden er høyere enn verdien av eiendelene. Ulempen om man benytter seg av denne muligheten, er at man ikke vil overta noe av arven, men i stedet vil de som har krav mot boet forsøke å hente ut det som finnes av verdi.

 

Det er derfor ikke nødvendig å bekymre seg for om barna eller annen familie skal bli sittende med gjeld, men i stedet så kan man velge å benytte seg av de mulighetene man blir tilbudt sent i livet. Mange eldre har tradisjonelt valgt å tenke at det skal være så mye som mulig igjen til barna eller annen familie slik at de ikke ønsker å benytte noe på seg selv når de er gamle. Etter et langt liv med innsats i arbeidslivet må man kunne unne seg litt goder når man endelig har fri og selv kan bestemme hvordan man benytter hverdagene. I dag har de fleste unge bedre råd enn foreldrene deres hadde på samme alder. Når da foreldre blir eldre, så er de fleste godt etablerte og barna har flyttet ut hjemmefra. Da har man ofte god råd og trenger ikke nødvendigvis verdiene fra arv til foreldrene. Det man da bør tenke på i forbindelse med hva som skjer med gjelden når man dør, er om barna ønsker å ta over eiendeler fra foreldrene. For eksempel ønsker man ofte ikke at hus eller hytte forsvinner ut av familien hvis barna har tilknytning til disse.

Gjeld og alder

I dag er det ikke noe problem å få lån selv om man er eldre, spesielt dersom man har mulighet for sikkerhet i bolig. Selv tilbydere av forbrukslån tilbyr sine lån i forhold til at lånet for eksempel er nedbetalt innen man fyller 75 år, men ikke alle krever det. Flere tilbyr lån lenger enn det. Det er derfor enklere i dag å skaffe seg gjeld i høy alder, og sjansen er da også til stede for at man kan ha mer gjeld enn eiendeler når man dør. Arvtagere kan da velge om de ønsker å overta eller ikke.

Arv av gjeld

Man må altså ikke arve gjeld. Men man kan ikke velge bort gjeld for å arve eiendeler. Man må enten arve hele dødsboet, eller frasi seg hele arven. Hvis man da velger å ikke arve gjeld, så betyr det også at man for eksempel sier fra seg hytte eller hus. Låntilbyder vil da hente ut de verdiene de kan fra boet, og resten av gjelden vil bli regnet som tap for låntilbyder.

Gjeldsforsikring

Hvis man er enslig og ikke har eiendeler som man ønsker at arvtagere skal overta, så har det med andre ord ikke så mye hensikt med gjeldsforsikring mot død, men gjeldsforsikring dersom man blir ufør, kan være verdt investeringen. Har man derimot familie og ønsker at de ikke skal måtte selge bolig eller liknende fordi de ikke har råd til å beholde det hvis man dør, så er det lurt å vurdere gjeldsforsikring slik at gjelden slettes og familien kan beholde eiendelene.