Det kan være mange grunner til at man ikke betaler regningene sine. Ofte skyldes det at man er kommet i en situasjon hvor man har mistet kontroll over utgiftene sine. I mange tilfeller vil noen personer som havner i denne situasjonen få en aversjon mot regninger, og i noen tilfeller slutter man å betale regningene. Når dette skjer kommer man raskt i en situasjon hvor det blir vanskelig å få taket på økonomien igjen, og man kan derfor forbli en dårlig betaler og dette registreres også hos kredittvurderingsbyråene. En av grunnene til at man havner i en slik situasjon kan være at man har høy gjeld og dyre lån som man har akkumulert opp. Dette forårsaker at man får høye månedlige kostnader, og det tar lang tid å få redusert dem igjen med mindre man får refinansiert med et vesentlig billigere lån.

 

De fleste ønsker å unngå å havne i en slik situasjon, og når man er klar over hva følgene er ved ikke å betale, så vil de fleste tenke gjennom sin situasjon før man tar opp et lån slik at de er sikre på å ikke utsette seg for en høyere lånebelastning enn det som er ønskelig. Hvis man ikke betaler det man skylder, så vil man også miste muligheten til å finansiere fremtidige kjøp ved hjelp av lån. Det begrenser hva slags muligheter man har da man i stedet for å låne penger da må spare til alt man ønsker å kjøpe. Hvis man ikke frivillig betaler det man skylder i forbindelse med et lån, så vil man til slutt få rettslige pålegg for å betale det. Ingen tilbydere av lån ønsker å taper penger, og man reduserer derfor risikoen for tap så mye man kan.

Høye lånekostnader

Det finnes mange muligheter i dag for å låne penger. Man kan derfor også låne mer enn man klarer å betale, og man kan også ende opp med dyre lån som blir en stor belastning på økonomien. Et eksempel på dette er kredittkort. Disse var aldri ment for å benyttes som lån. De har hele tiden vært et hjelpemiddel for deg som vil betale mindre innkjøp i løpet av en måned ved å betale en faktura hver måned. Hvis man ønsker kan man fordele en faktura over flere måneder. Dette er grunnen til hvorfor kredittkort koster det de gjør når man benytter dem. Kostnadene ved å benytte kredittkort som lån eller for å få kontanter er ofte over 25% effektiv rente, men kan også være helt opp i mot 40%. Forbrukslån er et bedre og billigere alternativ, men smålån, mikrolån og avbetalingsløsninger kan også være kostbare.

Prosedyre hvis man ikke betaler

Hvis man ikke betaler et avdrag på et forbrukslån, så vil man først motta en purring. Før du har mottatt en purring på kravet, så kan ikke kravet bli sendt videre til inkasso. Mange tror at når en sak blir sendt til inkasso så blir man registrert som en dårlig betaler. Dette er ikke faktum. At saken går til inkasso betyr at den sendes over til et selskap som har spesialisert seg på inkassokrav. Med en gang kravet ditt havner her, så blir kostnadene for hver nye purring vesentlig høyere enn når selskapet du skylder penger til selv henter inn kravet. Hvis du ikke betaler et inkassokrav etter et antall purringer, så går det videre til rettslig innkreving. Hvis du fortsatt ikke betaler, så vil du få et rettslig krav mot deg, og da kan man pålegge trekk i lønn og salg av eiendeler for å gjøre opp gjelden din. Når du har fått et rettslig krav mot deg, så vil du også få betalingsanmerkninger, som igjen betyr at du ikke vil få lån igjen før denne er fjernet.