Når man skal ta opp et forbrukslån, så vil alle tilbydere redusere risikoen så mye som mulig. Banker ønsker å tjene så mye penger på hver krone som mulig, og hvis de har kunder som ikke betaler i henhold til avtale eller de trenger å benytte seg av innkrevingsløsninger for å få inn pengene, så er dette kostbart. Det betyr at man tjener mindre penger, og det ønsker långivere å sikre seg mot. Måten å sikre seg på er ved å sjekke den informasjonen man har anledning til. Det innebærer blant annet å foreta en kredittsjekk for å være sikker på at man ikke er en dårlig betaler. Man vil også til dels få bekreftet informasjonen som er levert inn i form av dokumentasjon og egenopplysning. Hvis kredittvurderingsbyråene har registrert at man har betalingsanmerkninger, så vil man i de aller fleste tilfeller få avslag på en lånesøknad.

 

Det er derfor viktig at du eventuelt er klar over hvis en kredittvurdering vil vise at du har en betalingsanmerkning. Før man søker om forbrukslån eller andre typer lån, så bør man sikre at man har orden på økonomien og at informasjon som er registrert hos kredittvurderingsbyråene gir et bra og presist bilde av din økonomiske situasjon. Kredittvurdering er dermed en viktig del av vurderingsprosessen for låntilbydere slik at de kan tilby deg et lån med så gode betingelser som mulig uten at du risikerer at du ikke kan betale tilbake lånet. Kredittvurderingen er til fordel for tilbyderne, men er også en fordel for lånsøkere. Ikke alle er helt innforstått med hva det betyr å ha et lån, og i så fall vil det være en fordel at man får vite dette slik at man ikke tar på seg et ansvar man ikke kan leve opp til.

Hvilke tilbydere er aktuelle

Det finnes mange forskjellige tilbydere av lån, og i hovedsak vil alle benytte seg av en kredittvurdering for å avgjøre hvilke betingelser de ønsker å tilby og hvor mye de ønsker å låne deg. Man bør være oppmerksom på hvem man benytter for å låne penger, da noen tilbydere kan være vesentlig dyrere enn andre. For å gjøre det litt enklere å finne ut av hvilke tilbydere man bør henvende seg til, så har man fordelt de forskjellige tilbyderne i 3 kategorier. Den dyreste kategorien består av tilbydere som ønsker å tilby deg penger samme dag. På grunn av raske avgjørelser og mange kunder som ikke sjekker betingelsene før de benytter seg av lån fra disse tilbyderne, så kan disse tilbyderne fortsette å tilby sine lån til en relativt høy pris. Størrelsene på denne typen lån, som kalles mikrolån eller sms-lån, kan være fra 500kr og opp til ca 40000kr. Nedbetalingstiden kan være fra 10 dager opp til 2 år. Neste kategori er også noe dyrere enn ordinære forbrukslån og kalles for smålån. Disse lånene kan ha en størrelse opp til 100000kr med en nedbetalingstid på inntil 7 år. Siste kategorien er ordinære forbrukslån som kan være på beløp helt opp til 600000kr med nedbetalingstid på inntil 15 år.

Vurdering av økonomisk situasjon

Alle Norske banker vurderer hvilke betingelser de vil tilby deg ut fra en individuell vurdering av din økonomiske situasjon. Som en del av denne vurderingen er kredittvurdering en viktig faktor. En kredittvurdering vil fortelle tilbyderen om man har eventuelle betalingsanmerkninger, som igjen betyr at man har ubetalte krav mot seg, og dermed at man ikke er en spesielt attraktiv kunde.

Minimal risiko

Alle tilbydere av forbrukslån ønsker minimal risiko når de tilbyr sine lån til markedet. Dette oppnår de ved hjelp av kredittvurdering som vil avsløre eventuelle faktorer som gjør deg til en usikker betaler.