Det finnes mange alternativer tilgjengelige for deg som ønsker å låne penger. Det er markedet som styrer hvor mange som ønsker å satse på utlåns-bransjen, og fordi man tjener en del på på å tilby forbrukslån, så er mange interessert i en del av kaka. Når det er stor konkurranse om låntagerne, så er det ikke så enkelt å bryte inn på markedet som en nykommer blant flere store aktører som har etablert et forhold til et stort antall kunder. På grunn av dette vil mange forsøke å finne seg en nisje blant kundene. Likevel ønsker man å tjene så mye penger som mulig på hver krone man låner ut, og det er derfor viktig å unngå risiko. I et marked hvor tilbyderne søker etter minimal risiko og maksimal inntjening, vil det da være mulig å låne penger uten inntekt? Alle tilbydere av hvilken som helst type forbrukslån ønsker å minimere risiko, og derfor henter de inn en del informasjon fra lånesøkerne før de innvilger et lån. I tillegg til denne informasjonen, så foretas det i de aller fleste tilfeller en kredittsjekk som vil vurdere søkere i forhold til om de er gode betalere, i tillegg til at man vil kunne se tidligere års inntekt. Denne informasjonen benyttes for å vurdere om du vil få lån eller ikke, og hvilke betingelser du blir tilbudt. Noen tilbydere tilbyr lån i situasjoner som vil bety at du ikke får lån andre steder. For eksempel når du ikke kan dokumentere inntekt eller om du har en betalingsanmerkning som du ikke er blitt kvitt. Det finnes med andre ord muligheter, men det vil finnes spesielle betingelser knyttet til denne typen lån.

Betingelser for å låne penger

Når man ønsker å låne penger, så finnes det visse betingelser. For forbrukslån kan disse betingelsene være strengere enn for andre typer lån. En viktig betingelse som så godt som ingen tilbydere av lån fraviker, er kravet om at du skal være myndig for å kunne ta opp lån. Det betyr at du må være fylt 18 år. Grunnen til dette er at de ønsker at du skal være juridisk ansvarlig for lånet du benytter deg av. For forbrukslån vil ofte denne aldersgrensen være strengere enn for boliglån. Grunnen til det er at man for boliglån har sikkerhet i boligen og dermed en god garanti for at man vil kunne få tilbake pengene. For forbrukslån derimot, er man avhengig av at låntagerne betaler i henhold til avtale slik at man skal slippe å bruke tid og ressurser på å få tilbake pengene man har lånt ut. Risikoen for å tape penger på et lån er beregnet til å være høyere for yngre låntagere enn for dem som er noen år eldre. Derfor er det ikke sjelden å se at aldersgrensen kan være helt opp til 25 år. I tillegg vil de fleste tilbydere kreve at man har en viss inntekt som står i forhold til lånet man ønsker, og man må selvfølgelig ikke ha betalingsanmerkninger.

Forbrukslån uten inntekt

Som nevnt, finnes det noen tilbydere som tilbyr forbrukslån selv om man ikke har inntekt, men dette kommer ikke uten betingelser. Hvis du ikke har inntekt, så vil du ikke få et ordinært forbrukslån. I stedet kan du få tilbud om et lån mot sikkerhet i bolig. Hvis tilbyder har sikkerhet i bolig, så er det mindre risiko for at man ikke får tilbake pengene. Hvis man ikke betaler, så vil tilbyder kreve at boligen selges for å dekke lånet. Denne typen lånet er i de fleste tilfeller noe dyrere enn ordinære forbrukslån.