Fördelar och nackdelar med att vara ensam företagare

Att driva företag helt på egen hand är definitivt en utmaning, men det är inte självklart en större utmaning än att driva bolag tillsamans med flera andra personer. Några av de uppenbara fördelarna med att köra eget företag själv är att du kan fatta alla beslut helt själv och att du själv tar hand om hela verksamhets vinsten. Dessutom kan du själv lägga upp ditt arbetsschema och jobba när det passar dig bäst.

Men självklart finns det även nackdelar med att köra firma helt sonika, framförallt kommer du ibland att känna dig ensam och det kan kännas tungt att ha hela ansvaret vilande på sina axlar. Det finns även risk att utvecklingen hämmas av att enbart en person arbetar aktiVt för att företaget skall växa, strävar man efter snabb och kraftig tillväxt bör man nog anställa en eller flera personer som kompletterar dig. En annan klar fördel med att ha flera personer involverade i verksamheten är att det då blir lättare att lämna över ansvaret om du vill gå vidare med andra projekt och företag.

Min slutsats

Vill du maximera friheten och klarar av mycket ensamarbete, samt inte ser något problem med att växa långsamt och vill smyga igång ditt företagande är det främst fördelar med att vara själv. Har du en kanonidé som kan bli verkligt stor men som även kräver väldigt mycket arbete bör du se till att skapa ett bra “team” av medarbetare omgående.

Hur jag själv har resonerat

För min del drog jag igång en enskild firma för att i första hand själv kunna leva på denna verksamhet. Hitintills har jag valt att prioritera frihet framför tillväxt, men kan helt klart se att ensam företagande har sina begränsingar. För min del handlar det främst om saknaden av arbetskamrater, det blir helt enkelt lite väl mycket tid ensam med datorn, vilket långsiktigt känns väl ensidigt. Men ännu anser jag att fördelarna överväger nackdelarna, den dagen det ändras kommer jag även att förändra min yrkessituation.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering