Det finns två slags skuldsättning, planerad och oplanerad. När man väljer att ta upp ett lån hamnar man i skuld till kreditgivaren och har sedan en bestämd tid på sig att återbetala pengarna innan skulden förfaller. Återbetalningstiden regleras av låneavtalet efter överenskommelse och kan därför ses som en planerad skuldskuldsättning.

Ofrivilliga skulder kan uppstå om du inte följer avtal och gör dina avbetalningar i tid. Efter ingånget avtal skickas normal en avbetalningsplan ut till dig som kund och därefter får du fortlöpande fakturor från långivaren. Det är extremt viktigt att betala dessa fakturor innan förfallodatum. Är du sen med en delbetalning eller inte betala hela det erlagda beloppet i tid, riskerar du straffavgifter och dröjsmålsränta. Skulle du missa en fakturabetalning kommer du få en eller två påminnelser, sedan går ärendet vidare till inkasso. Sker ingen betalning alls kan ärendet gå vidare till kronofogden.

Så här ser den allmänt vedertagna gången ut för en utebliven betalning:

Betalningspåminnelse

Om en betalning uteblir skickas normalt en påminnelse ut, där du uppmanas att betala utestående skulder enligt överenskommelse. I vissa fall kan en extra avgift och ränta tillkomma. Skulle du få en sådan betalningspåminnelse är det av största vikt att prioritera denna faktura för att undvika den överhängande risken för betalningsanmärkning.

Viktigt att känna till, är att kreditbolagen enligt lag inte är tvungna att skicka ut en påminnelse vid förfallen betalning innan ärendet förfaller till inkasso. Dock är det en allmänt vedertagen praxis att upplysa kunden om detta.

Inkassoärende

Väljer du att inte betala den utestående skulden trots påminnelse kommer ett inkassobolag ta över fodringen. Vid inkassokrav tillkommer alltid en avgift som för 2014 är satt till 180 kr. I Sverige regleras all inkassoverksamhet av inkassolagen (1974:182), som bland annat föreskriver kundens rättigheter vid inkassoärenden och bolagens skyldigheter.

Kronofogden

Skulle ditt inkassoärende förfalla kommer Kronofogden att ta över indrivningen. I samband med detta åläggs du med en betalningsanmärkning samt en grundavgift på 640 kr. Om du nu betalar skulden direkt sliper du den ytterligare anmärkning som annars tillkommer. För varje år som kronofogden handlägger ditt ärende utgår en kostnad på omkring 600 kr, under denna tid är dina lånemöjligheter i stort sett obefintliga och du kommer inte heller kunna teckna nya abonnemang och andra avtal där kreditupplysning görs innan avtal upprättas.

Skuldfälla.se