Länkar till externa källorHär hittar du externa länkar till myndigheter, förvaltningar, organisationer och användbara webbplatser inom ekonomi, finans, lån och sparande.

Finansinspektionen (FI) – Statlig myndighet som övervakar svensk finansmarknad. På FI:s hemsida hittar du samtliga företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Det finns även en varningslista med företag som du bör undvika.

Riksbankens Finansmarknadsstatistik (FMR) – Söker du statistik om hushållens lån, räntor samt skulder och tillgångar är Riksbankens sökbara databas med finansmarknadsstatistik mycket användbar. Sedan 2003 är det Statistiska centralbyrån (SCB) som sammanställer och sköter hanteringen av denna data.

Sveriges Riksbank – har som främsta uppgift att ansvara för framställning och förvaltning av pengar. Det är även Riksbanken som sätter reporäntan som är den ränta som banker kan låna eller placera till.

Konsumentverket – är en statlig myndighet som sorterar under Finansdepartementet. Konsumentverkets huvuduppgift är att försvara och tillgodo se dig som konsument.