Lånebank bedriver ingen egen penningutlåning eller hantering av kapital och saknar ägarintresse i de företag som listas på webbplatsen. Vi är en fristående faktaportal och oberoende jämförelsetjänst främst för den som söker banklån, sparande och försäkringar. Som ett komplement prisjämför vi även mindre låneföretag som erbjuder sms lån.

Vår självklara målsättning är att alltid erbjuda korrekt information och uppdaterad data om lånevillkor. Tyvärr kan vi inte garantera att så alltid är fallet. Förändringar kan ske plötsligt och vi kan inte garantera riktigheten i den information som ges.

Lånebank och Spexer AB skall därför ej hållas ansvariga för eventuella felaktigheter vad gäller information på den här webbplatsen. All information på denna webbsida skall därför endast ses som vägledande och inga garantier för dess riktighet lämnas.

Du som besökare har ett eget ansvar att alltid kontrollera att de villkor som anges på Lånebank överensstämmer med de villkor som banken själv uppger på webbplatsen innan du tecknar avtal.