Här hittar du förklaringar till en mängd vanligt förekommande termer, begrepp och ord.

Byggnadskredit ett upplägg som garanterar att kunden kan betala anlitad byggfirma.

Handpenning är ett förutbestämt belopp som ena parten i ett avtal är villig att lägga som
säkerhet för ett avtal.

Kontantinsats avser den del av lånet som du måste kunna betala kontant vid köp av exempelvis
hus eller bil.

Kreditlån används som samlingsnamn för att beskriva olika former av privatlån samt
kreditkort.

Lånelöfte är en garanti som banken ger dig före större köp eller investering.

Mikrolån används parallellt både för att beskriva små biståndslån i u-länder och som
beteckning för en typ av vardaglig konsumtionskredit.

Peer-to-peer lending innebär att du lånar av andra privatpersoner. Du lägger ut en
intresseanmälan och sedan skickar olika intresserade långivare dig förslag på ränta och
villkor. Normalt tar mellanhanden ut en avgift för förmedlandet av kontakt och avtal.

SEKKI¹ är ett standardiserat EU-system som hjälper kunder att jämföra kreditavtal.

Snabbkredit används ibland för att beskriva små lån från finansieringsbolag.

Valutalån ger i första hand företagare men även privatpersoner möjlighet att få tillgång
till likvida medel i andra valutor än svenska kronor. Skall man öppna verksamhet i ett
grannland och behöver 100 000 kr kan det vara praktiskt att ta lån i NOK, DDK eller euro
istället beroende på var din verksamhet skall etableras.

Räntesatser

Vid annuitetslån betalar du ett löpande fast belopp där både amortering och ränta ingår.

Amorteringsfri kredit innebär att hela skulden betalas tillbaka vid löptidens slut.

Effektiv ränta är den faktiska räntan du betalar.

Rak amortering innebär att du löpande amorterar samma belopp på ditt lån
vilket gör att den totala kostnaden för lånet minskar över tid, då det räntegrundande
beloppet successivt blir mindre.

 

Skattefinansierat ränteavdrag eller räntereduktion ingår i rätten att dra av
kapitalförluster från skatten.

Sparande

Indexfonder följer en viss marknads eller varas marknadsvärdering. En vanlig svensk indexfond följer Stockholmsbörsen OMX.

Premieobligationer avser statligt initierade obligationer där räntan lottas ut bland
innehavarna. Sparformen har normalt låg avkastning men är i gengäld nästan riskfri.

Beteckningen räntefonder används för att beskriva fonder som enbart placerar i räntebärande
värdepapper. Risken är lägre än för aktiefonder men därmed är avkastning också oftast
mindre.

Den statliga insättningsgaranti garanterar dig upp till 100 000 euro motsvarande ca 800 000
kr om den bankverksamhet som du har pengar hos skulle gå omkull. Notera att inte alla
sparkonton omfattas av insättningsgarantin,det är ditt eget ansvar att se till så att ditt
sparande gör det.

Värdepapper är ett samlingsord för skriftliga avtal som bevisar ägarskap och garanterar dig
laglig rätt till pengar eller andra värdeföremål. Ofta används värdepapper som beteckning för aktier och fonder.

Finansiella aktörer och verksamheter

Fackförbund är sammanslutningar av arbetare som organiserat sig för att tillsammans kunna stå upp mot arbetsgivare.

Försäkringsgivare är en juridisk term för de bolag erbjuder försäkringar av olika slag.

Kreditinstitut är en juridisk term och samlingsnamn som omfattar såväl marknadsledande bankbolag och mindre kreditgivare.

Kreditupplysningsföretag anlitas för att kontrollera företagares och privatpersoners kreditvärdighet.

Lånemäklare samarbetar med flera olika kreditbolag och gör att du kan få flera anbud på samma låneansökan. Många vänder sig till lånemäklare vid privatlån och bilköp.

Upplysningscentralen marknadsledande inom kreditprövning.

Ytterligare aktörer och statliga organisationer finner du i listan med resurser.