Inga pengar kvar efter räkningarna är betalda

Om du har ett fast arbete och en stadig inkomst och ändå erfar att pengarna tar slut efter de att hushållets räkningar är betalda, är något fel. Den vanligaste orsaken till att man hamnar i en sådan situation är beroende eller överkonsumtion av något slag. För att få pengarna att räcka längre, hjälper det då inte att förhandla fram en högre lön. Möjligtvis försvinner symptomen ett tag, men med tiden kommer roten till problemet högst sannolikt åter göra sig påmind.

Jag har ibland roat mig med att titta på TV3:s Lyxfällan och detta program bevisar gång på gång min tes; att det många gånger inte är pengarna som inte räcker till i livet,utan snarare dyra vanor och överkonsumtion som raserar hushållsekonomier.Dock anser jag att det i framtiden finns risk att nya bredare befolkningsgrupper kommer få svårt att klara av att betala sina räkningar.

Framförallt ser jag risker med stora belåningar i samband med hus- och lägenhetsköp. På korttid har priserna skjutit i höjden på bostadsmarknaden, samtidigt som det fortfarande är väldigt billigt och förmånligt att ta lån från banken. Det gör att även hushåll med löner under medelinkomst i dagsläget kan klara av att betala alla räkningar och räntor. Men vad skulle hända om räntan steg med ett par procentenheter?

Redan vid mycket marginella ränteförändringar skulle sannolikt vissa grupper få det svårt att hålla privatekonomin flytande. Problemet är i vissa fall att marginalerna helt enkelt är för små. Lyckligtvis har bankernas krav på senare tid höjts vilket är positivt ur ett samhälles- och individperspektiv eftersom färre personer risker att hamna i denna typ av skuldfälla.

Att skapa ordning i en rörig privatekonomi

Det är relativt enkelt att skapa obalans i hushållsekonomi, betydligt svårare att återfå kontrollen igen. Men det går att återställa balansen . Här ett par grundläggande råd till dig som vill skapa ordning och reda:

  1. Samla och gå igenom alla utgiftsposter och identifiera vad dina surt förvärvade pengar faktiskt går till. För att kunna skapa ordning i kaos måste man alltid först syna verkligheten.
  2. Upprätta en budget utifrån din nuvarande situation. Räkna med alla ingående och utgående poster och beräkna vilka marginaler hushållet har. Är dessa marginaler tillfredsställande? Går det att öka marginalerna? Hur mycket pengar är du villig att lägga på fasta löpande utgifter och räkningar?
  3. Besluta vilka poster som skall vara kvar och vilka som skall bort. Gör önskade förändringar i din budget. Ställ upp mål och vänj dig vid tanken att om du väljer något så väljer du också bort något annat.

Ett tips på budgetprogram: Smartbudget

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering