Marknadsföring på Internet som arbete

Allt fler människor världen över använder Internet i tid och otid. Inte minst används Internet för att inhämta information, socialisera och shopping av olika slag, kombinationen av dessa användningsområden gör nätet till en utmärkt marknadsföringskanal. Att synas på internet blir viktigare och viktigare, vilket märks på det ständigt ökande antalet marknadsförare online.

Om du är intresserad av att börja arbeta med digital marknadsföring, finns det flera möjliga vägar att ta och för drivna personer med huvudet på skaft bör det inte vara några problem att nå framgångar online. Några mycket efterfrågade marknadsföringsformer är: Sökmotoroptimering, social marknadsföring, content marketing samt Google Adwords annonsering.

Sökmotoroptimering är den marknadsföringsform som intresserat mig mest. Den syftar till att försöka nå synlighet i sökmotorer som Google och på så vis skapa organisk trafik till en specifik webbplats. Fördelen med denna marknadsföring är att den inte sker genom betald annonsering och att det går att arbeta långsiktigt med sökmotoroptimering. Antalet firmor som erbjuder sökmotoroptimering har ökat kraftigt och suget efter SEO-konsulter är stort. Dock krävs det ibland viss erfarenhet för anställning.

I takt med att Facebook och Twitter blivit allt viktigare mötesplatser har nya begrepp som social marknadsföring tillkommit. En social marknadsförare arbetar med varumärkesbyggande och pr-arbete via olika sociala kanaler på Internet, med syfte att skapa “hype” kring tjänster, produkter och företag.

Innehållsmarknadsföring eller Content marketing som det kallas på engelska, är en hybridform, där information och marknadsföring sammanvävs på ett smart vis för att attrahera en viss målgrupp.

Google är den stora dominanten på den svenska sökmotormarknaden. Därför är det angeläget att synas just i Googles index. Men ingen alla kan nå topplaceringar på alla viktiga nyckelord via sökmotoroptimering och därför väljer många att även annonsera via Google Adwords. Adwords är namet på Googles annonssystem, där relevanta annonser integreras i sökresultatet. Att optimera Adwordsannonser på bästa vis kräver kunskap och erfarenhet, men ännu är branschen ung vilket gör att drivna individer mycket väl kan utbildas lokalt efter anställning.

Internetverksamhet kräver marknadsföringsstrategi

Praktiskt taget alla former av affärsmässig verksamhet på Internet kräver en marknadsföringsstrategi för att lyckas göra sig hörd i det ständiga informationsflödet. Personligen använder jag främst innehållsmarknadsföring och sökmotoroptimering i min egen verksamhet, men de flesta större aktörer använder i princip alla tillgängliga marknadsföringsalternativ för att nå ut till kunder och användare. Behovet av marknadsförare är därför enormt och marknaden är under stor tillväxt, samtidigt är marknaden mycket ung vilket gör att önskad kompetens många gånger saknas. Därför vill jag tipsa nyfikna, IT- samt PR-intresserade människor att söka olika tjänster inom digital marknadsföring även om formell kompetens saknas.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering