Creditstar

Creditstar är en mindre långivare som erbjuder små konsumentkrediter på 5000-50000 kr. Återbetalningstiden är valbar mellan 6-36 månader. Creditstar är inte en högkostnadskredit, du betalar inga avgifter utan återbetalar endast lånet och en effektiv ränta om 29,15%.

Ansök på ett par minuter och få svar snabbt. Creditstar har konton kopplade till alla större banker, vilket betyder att överföringar kan göras direkt inom ca 15-20 min till ditt bankkonto.

Creditstar uppger själva att de tillämpar ansvarsfull utlåning och att man gör allt man kan för att uppfylla samtliga parters förväntningar. Som kreditupplysningsföretag använder man Bisnode.

Viktigt är att se till att återbetala hela det lånade beloppet inom avtalad tid. Om du inte betalar tillbaka lånet i tid kommer ärendet efter varning skickas vidare till Svea inkasso eller annat inkassobolag utan pardon.

Creditstar Group grundades 2006 och agerar kreditgivare i ett flertal Europeiska länder. Creditstar Sweden startade sin verksamhet 2012.

Creditstar

4.3

Ansökan

5.0/10

Kostnad

3.0/10

Service

4.0/10

Hemsida

5.0/10

Följande lånebelopp hittar du hos Creditstar:

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering