Garagebygge – vad kostar ett nytt garage

Det är ingen hemlighet att bilar mår bättre av att förvaras i garage, dessutom förbättrar placeringen säkerheten avsevärt. Hur mycket du behöver betala för ett garage beror i första hand på den tänkta storleken, men även utformning och isolation påverkar prisbilden. Att bygga nytt garage kostar uppskattningsvis ca 4000-10000 kronor per kvadratmeter.

För att komma undan med den lägsta uppskattade kostnaden om ca 4000-4500 kronor per kvadratmeter krävs att ni gör i princip allt arbete själva. Tänk på att det inte är helt enkelt att få rätt på tak och isolering, så om du känner dig minsta tveksam kan det vara bättre att anlita en kunnig hantverkare. Se även till att inte snåla in på garageporten, välj en av god kvalitet!

Den som väljer att anlita snickare får räkna med en betydligt högre kostnad. Det är inte ovanligt att betala 400-500kr/h för en snickare innan rot. Det gör att prisbilden blir betydligt högre.

Beräknad totalkostnad för ett garage på 50Kvm kan ligger således mellan ca 200.000 – 500.000 kr beroende på vilka val som görs.

Tänk på att garagebygge i regel kräver bygglov, såvida du inte väljer att uppföra ett attefallsgarage eller friggebodgarage. Tyvärr kan du sällan få en exakt uppgift i förväg om vad ditt bygglov kommer att kosta.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering