Företagsförsäkring

Moderna försäkringar

Bolaget Moderna försäkringar bedriver som namnet tillstår en modern verksamhet med skydd för de flesta tillfällen i livet. De i särklass mest tecknade försäkringarna är hem- och bilförsäkring.

Folksam

Folksam är ett av Sveriges mest uppskattade försäkringsbolag bland privatpersoner. Bland annat har Folksam avtal med en rad fackförbund vilket ger dig som kund möjlighet att teckna mycket förmånliga försäkringar.

Svedea

Svedea är försäkringsbolaget som sätter passionen i första rummet. Man gillar helt enkelt att leverera försäkringar till kunder och man tar detta uppdrag på största allvar. Personalen besitter expertkompetens inom de områden […]

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har en lång tradition med anor från 1800-talet. Idag är Trygg-Hansa ett av Sveriges ledande försäkringsbolag med ett stort antal olika upplägg för både privatpersoner och företagare. Genom sin storlek och kundvolym kan bolaget garantera din säkerhet till en låg kostnad.

IF Skadeförsäkring

IF försäkringar gör det lätt för privatpersoner och företag att försäkra det som är verkligt värdefullt i tillvaron. Försäkringbolaget har fått höga betyg i Svenskt Kvalitetsindexs undersökningar där det framgår att IF har de mest kunderna i Sverige.

SalusAnsvar

SalusAnsvar har en företagshistoria som sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden och har sina rötter i läkarkåren och nykterhetsrörelsen.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering