Innan du blir godkänd att låna pengar kommer din ekonomi att bedömas. Några saker som då kontrolleras är din taxerade inkomst, dina tillgångar och eventuella skulder. Det åligger även långivare att kontrollera återbetalningsförmåga innan ett lån kan beviljas. Denna process kallas kreditupplysning eller kreditprövning.

I Sverige finns ett antal kreditupplysningsföretag dit banker och andra bolag kan vända sig innan avtal ingås med en kund. Alla större kreditupplysningsföretag har egna dataregister med information om i princip alla personer i Sverige över 15 år. Följande uppgifter lagras automatiskt i denna databas:

  • Identitetsuppgifter, dvs. namn, personnummer och adress.
  • Inkomst samt eventuellt fastighetsinnehav.
  • Betalningsanmärkning och eventuellt skuldsaldo hos Kronofogden.

Varför görs en kreditprövning?

Kreditupplysningen ligger till grund för bankens bedömning av kundens återbetalningsförmåga. Alla långivare är i enlighet med svensk lag tvungna att kontrollera låntagarens finansiella förutsättningar. Detta görs för att undvika onödig skuldsättning och långivaren måste låna ut pengar ansvarsfullt. Om banken bedömer att en kund inte kommer klara av att betala tillbaka pengarna inom de uppsatta tidsramarna, skall låneansökan nekas.

Vad visar en kreditupplysning

I Sverige använder merparten av alla större företag och banker sig av Upplysningscentralen, förkortat UC. Kreditprövningen ger banken tillgång till samtliga identitetsuppgifter samt uppgifter om inkomster och fastigheter. Kreditupplysningen ger även information om betalningsanmärkningar och ev. skulder men kreditupplysningsföretagen har endast rätt att delge vissa utvalda uppgifter.

När det görs en kreditupplysning hos UC registreras även själva ansökan och kommer såldes att synas nästa gång ett företag gör en uppslagning på ditt namn. Att ha ett onaturligt stort antal uppslagningar kan påverka din kreditvärdighet negativt, se därför till att inte upprätta låneansökningar i onödan. Ett knep för att kringgå detta är att ta hjälp av en låneförmedlare, då görs endast en uppslagning samtidigt som det blir enkelt att jämföra kostnaderna för olika lån med varandra.