Ärver man skuld?

Nej, man ärver aldrig skuld. Detta är istället vad som händer med lån när en person dör. Vid dödsfall dras eventuella skulder av från de eventuella tillgångar som finns i dödsboet när en person avlider. Om en skuld inte betalas kommer Kronofogden att undersöka vilka tillgångar dödsboet har och utmätning av lös egendom och/eller fast egendom kan komma att bli aktuell. Efter eventuella utmätningar fördelas kvarlåtenskapen solidariskt mellan eventuella arvtagare.

Saknas tillgångar i dödsboet eller om skulderna överstiger tillångarna i dödsboet, övertar inte arvingarna de utestående fodringarna.

OBS! För svenskar som bor i utlandet gäller sedan 2015 nya EU-regler som under vissa förutsättingar innebär att skulder kan ärvas. Exempelvis spansk lag kräver att man ärver skulder.

Låneskydd

Då privatpersoner tecknar bolån eller större privatlån utan säkerhet är det ofta möjligt att teckna ett särskilt låneskydd, en försäkring som ser till att betala hela eller delar av lånet vid dödsfall. Försäkringen gäller mellan 18-65 års ålder, där ersättningsnivåerna i vissa fall sjunker när låntagaren kommer upp i en ålder av 50-55 år. För att teckna detta skydd krävs att du inte lider av någon allvarlig sjukdom är fullt arbetsför och har en tillsvidareanställning. Dessutom måste du vara inskriven i svensk försäkringskassa och folkbokförd i Sverige.

3 Omdömen

Recensera eller ställ en fråga

Vill du rekommendera Ärver man skuld??

Ja Nej Jag vill ställa en fråga

KvinnaMan

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering