Att skaffa en ekonomisk buffert är viktigt. Större delen av befolkning eller mer exakt närmre 65% av svenskarna månadssparar. Endast 20% lever från månad till månad helt utan några besparingar. Studier visar att personer med sparkapital har lägre stressnivåer än de som helt saknar sparande.

TIPS: Dålig sparränta på bankkontot?

Byt till en sparbank som ger bättre återbäring. ViaSpar erbjuder räntesatser på mellan 4-8%. Besök hemsidan här.

Så stor del av lönen är bra att spara

Hur mycket vi svenskar sparar varje månad skiljer sig mycket åt men i snitt sparar vi 2 000 kr/mån. Naturligtvis beror summan i första hand på hur stor lön vi får ut, men även andra faktorer som boendekostnader och eventuella lån samt amorteringar på dessa har stor betydelse för storleken på sparandet.

Men det finns trots allt vissa riktlinjer för hur ett sunt sparkapital kan se ut. En grundregel är att se till att alltid ha en minimibuffert som motsvarar två månadslöner. Med en sådan buffert går det att hantera de flesta former av oförutsedda utgifter och kan även hålla hushållsekonomin flytande vid plötslig arbetsförlust.

Utöver detta grundläggande sparande är det vettigt att försöka sätta undan en del ytterligare pengar varje månad. Dessa pengar kan dedikeras olika viktiga ändamål som bostad, resa eller utgöra en del av pensionssparandet.

Bättre att amortera än att spara

Idag är det relativt många svenskar som har ett stort kapitalsparande men samtidigt har stora bolån. Anledningen till detta är att det under de senaste åren lönat sig att låta bil att amortera på lånen och istället lägga pengarna på aktier, fonder och andra värdepapper. Men på längre sikt är det inte alls säkert att denna trend håller i sig, tvärtom är det sannolikt att ränteutvecklingen någon gång blir den omvända, dvs. att räntekostnaden vida överstiger avkastningen från exempelvis aktiesparande. En gott råd är därför att alltid se till att amortera, snarare än att spara pengar med lånta pengar som bas.