Begreppet bostadslån används allmänt för att beskriva: bolån, villalån, lägenhetslån och huslån. De olika namnen används främst för att beskriva vilken typ av fastighetsköp som är kopplat till avtalet.

Nytt huslån

Det kan gå att spara många tusenlappar på att välja rätt bank när man tecknar huslån. Eftersom dessa krediter ofta är omfattande, är det extra viktigt att försöka hitta en låg ränta redan från början.

Vid nytecknade har du som kund möjlighet att sätta press på bankerna och “spela ut dem” mot varandra. Får du flera likvärdiga lånelöften kan du försöka förhandla fram bättre villkor. För att lyckas pruta på räntan gäller det att vara bestämd och ha realistiska krav.

Tips: Skandiabanken Bolån erbjuder en bolåneränta ner till 1,31 %. Besök banken nu!

Flytta villalån

Om du redan idag har ett villalån hos en svensk bank är det möjligt att byta till en annan bank. Har du rörlig ränta kan du flytta lån mellan olika banker utan kostnad. Är räntan bunden och du flyttar under din bindningstid måste du däremot betala en ränteskillnadsersättning till den bank du flyttar från.

Tips: Mittbolån.se är experter på att förhandla fram bättre avtal. Besök sidan nu!

Grundprincipen för bostadslån

Alla bolån kan delas upp i två eller tre delar.

Den stora delen kallas bottenlån och rör ofta miljonbelopp. Kostnaden för denna del styrs främst genom bolåneräntor. Numera är bankerna ålagda att redogöra för sina genomsnittliga bolåneräntor vilket gör det lättare för dig som låntagare att träffa långsiktigt bra avtal.

Ovanpå bottenlånet kan ett topplån finnas. Detta lån har större risk. Numera har detta upplägg allt ovanligare eftersom man infört ett bolånetak som innebär att bottenlån och topplån får motsvara maximalt 85 % av köpsumman. (Det är emellertid inte säkert att du får låna 85% av köpsumman, detta är maxsatsen men procentsats kan vara lägre.)

Vanligast numera är att kunden tar ett privatlån eller själv sparar ihop kapital för att täcka de resterande delen av köpsumman om 15%. Denna del kallas kontantinsats.