Byggnadskreditiv är ett lån som förekommer vid nybyggnation och i vissa fall vid utbyggnad av befintligt boende. Pengarna från lånet går till att finansiera byggkostnaderna då det ännu inte finns någon färdig byggnad att ha som säkerhet. För att du som kund skall slippa att dras med dubbla räntekostnader inkluderas byggnadskreditivet i totalkostnaden för husbygget.

Det innebär att byggnadskreditivet i praktiken ofta betalas genom bostadslån och insats.

För att omvandla ett kreditiv till bottenlån ett fastighetsbevis från kommunen, om en sådan förändring sker belastas fastigheten med pantbrev av typen bottenpantbrev.

Vad är pantbrev?

Pantbrev är ett juridiskt bindande avtal som ofta används som säkerhet vid större lån till bostäder och fastigheter.