Genom noggrann och regelbunden städning kan man behålla ett fräsch toalett. Men alla badrum som används mycket blir med tiden både slitna och smutsiga. Slutligen når standarden sådana nivåer att det enda som verkligen hjälper är en ordentlig badrumsrenovering.

Lån till badrumLånebolag Belopp Ränta Inkomstkrav
5000-350000 kr 3.85 % 100 000 kr

 

Att renovera badrum är allt annat än gratis. Man brukar räkna med att det kostar omkring 20
000 och 30 000 per kvadratmeter för material och arbetskostnad. För de flesta innebär det en
totalkostnad på omkring 150 000500 000 kr beroende på ursprungsskick och storleken på
badrummet.

För de flesta av oss rör det sig om allt för stora belopp för hushållsekonomin att bära. Om
annat kapital inte finns att skjuta till återstår normalt endast att låna pengar till
renoveringen. Eftersom en badrumsrenovering inte i sig själv kan tillgodoräknas som
säkerhet, har rena renoveringslån (lanebank.com/sv/info/renoveringslån) en högre utlåningsränta än bostadslånet.

Dock kan en renovering höja taxeringsvärdet på din bostad vilket i sin tur kan påverka
förhållandet mellan topp- och bottenlån. Om du redan har ett bostadslån med topplån, behöver ytterligare ett lån inte nödvändighet innebär kraftigt ökade räntekostnader.

Utöka bolån för badrumsrenovering

En annan möjlighet kan vara att utöka ditt redan befintliga bolån. I vissa fall behövs då
nya pantbrev tas ut på din bostad. Att utöka bolånet är betyligt billigare än att teckna ett
privatlån. Tyvärr är det inte alltid banken beviljar ett sådant förfarande.

Taxeringsvärdet är av stor betydelse för huruvida detta är möjligt liksom din övriga
privatekonomiska situation.

Badrumsinredning och andra extrakostnader

De senaste åren har det blivit allt vanligare med specialinredningar av olika slag. Detta
gäller även för badrum och toaletter. Några produktkategorier som ökat är t.ex. spabadkar och bede.