Köket är förmodligen det rum i hus och lägenheter som slits absolut mest och där slitaget och smutsen blir verkligt märkbar. Det kan därför vara väl värt mödan och pengarna att investera i ett nytt köksutrymme.

Det finns även en rad andra fördelar med att satsa lite extra på köket. Moderna vitvaror drar många gånger avsevärt mycket mindre energi jämfört med föregångarna. Dessutom blir det både roligare och lättare att laga väl sammansatta måltider vilka bidrar till ökad livskvalitet och bättre hälsa.

Vad kostar ett nytt kök?

För ett normalkök är en uppskattad kostnad för både material och arbete omkring 150 000 – 300 000 kr. Att ge en exakt prisuppgift för ett nytt kök är av flera skäl svårt. Totalkostnaden beror på ett flertal olika faktorer där kundens val i varierande grad påverkar priset, storleken på köksutrymmet spelar in samt hur eftersatt utrymmet är när renoveringsarbetet påbörjas.

Låna pengar till köksrenovering

Det är relativt vanligt att lån tas upp för att renovera kök. Om möjligheten finns att utöka ett befintligt lån är detta alltid ett bättre alternativ än att teckna nya lån. Bostadslån där fastigheten står som säkerhet erbjuder betydligt förmånligare villkor än renoveringslån utan säkerhet.

Andra möjligheter som även bör övervägas är att låna från en släktig eller eventuellt även se över om det går att få ut kommande arv i förtid.

Lån utan säkerhet till renovering: