När man ser till ett lands skuldsättning kan man välja att betrakta detta ur två olika perspektiv. Antingen kan man se till nationens skuldsättning eller kan man titta på de enskilda hushållens skuldbörda.

Beroende på vilket perspektiv man väljer att tillämpa har Sverige antingen en väldigt liten skuld i förhållande till omvärlden eller också tillhör man de högst belånade länderna i världen. Det är nämligen som så att nationen Sverige har en väldigt liten statsskuld jämfört många andra länder, fast samtidigt har de svenska hushållens skulder aldrig varit så stora som de är nu.

Sanningen är att skuldsättningsgraden i Sverige bland hushåll är den högsta i hela världen och kurvan har i princip pekat rakt uppåt en längre tid. Paradoxalt nog har svenskarna parallellt ökat sina egendomstillgångar i en högre takt, ett bevis på att det inte är och har varit lönsamt att amortera på lånen utan snarare tvärtom har det lönat sig att låna för att köpa fastigheter och aktier där värdeutvecklingen de senaste åren varit avsevärt mycket större än de räntekostnader man tvingas betala till banken.

Att riksbanken valde att sänka räntan till 0% förvånade därför många, eftersom detta skapar förutsättningar för ytterligare lån och en fortsatt skenande skuldsättning. Möjligen kan hårdare amorteringskrav motverka detta, men frågan är om det räcker för att minska hushållsskulderna i önskad omfattning?