Det är lätt att dra på sig skulder men ofta svårt att göra sig av med dem. Detta gäller i synnerhet korttidslån, där en betydande andel inte lyckas betala tillbaka pengarna i enlighet med avtalet utan ärendet går vidare till inkasso och ibland även till hela vägen till kronofogden.

Ofta rör sig dessa skulder initialt om mycket små belopp. Det handlar om ett par tusen som sedan växer snabb på grund av höga räntesatser. När man sedan väl hamnat i en negativ spiral eskalerar kostnaderna. Det gäller att snabbt bryta den negativa trenden genom att göra en rad förändringar.

Viktigast av allt är att se till att inga nya skulder tillkommer. Granska din ekonomi och identifiera orsaken till varför dina pengar inte räcker och du tvingas låna. Därefter kan det vara läge att se över möjligheterna att lösa mindre skulder genom att samla dem i ett större lån. På så vis sänker du de fasta avgifterna och den sammantagna räntan. Ytterligare en fördel med att lösa smålånen är att du slipper hålla reda på flera olika betalningsdatum vilket minimerar risken för inkassokrav orsakat av glömska.

 

Fakta: Hög andel med skulder

Att många sitter fast i skulder och har svårt att sig ur denna situation, märks tydligt när man granskar statistik kopplad till snabblån. Bara under första hälften av 2014 fick kronofogden 29.134 nya ärenden med koppling till dessa lån vilket är en ökning med ca 22% från året innan. Ett annat tecken i tiden är att inkassobolagens vinster stadigt ökar, vilket bör tolkas som att andelen skulder att driva in också ökar.