Banker och kreditgivare ser allvarligt på misskötta krediter. Den som inte betalar tillbaka en skuld eller gör en sen återbetalning på ett lån, riskerar att hamna i missbruksregistret. Upplysningscentralen UC, samarbetar med ett stort antal banker, kreditgivare och finansbolag genom att förse dessa med kreditupplysningar. Kredit- och missbruksregistret är ett kontrollregister som bankerna använder sig av intern och men du kan se dessa uppgifter genom att göra en egen kreditupplysning på själv genom minuc.se.

Endast kreditgivare under Finansinspektionens tillsyn som själva rapporterar in uppgifter om misskötta krediter har möjlighet att begära ut uppgifter från registret. Normalt ligger en anmärkning i missbruksregistret kvar i 36 månader (tre år), vilket är samma tid som en betalningsanmärkning ligger kvar.

Hur påverkar en misskött kredit dig?

Att finnas med i missbruksregistret kan försämra dina möjligheter till lån, kreditkort, andra förmånskort samt möjligheterna att teckna andra former av abonnemang och kreditavtal.