Den som dragit på sig skulder som sedan hamnat hos kronofogden, kan under vissa omständigheter erbjudas skuldsanering genom kronofogden. Grundtanken med detta är att djupt skuldsatta människor skall få möjlighet att frigöra sig från skuldsättning som annars riskerar att försvåras och fortgå under stora delar av livet.

Skuldsanering innebär att du under maximalt fem år måste leva på existensminimum och på så vis hjälpa till att betala tillbaka dina skulder. Följer du överenskommelsen fullt ut under dessa år kommer de kvarvarande skulderna sedan att efterskänkas.

Vem har rätt att söka skuldsanering?

För att få rätt till skuldsanering krävs att du är skriven i Sverige, inte har näringsförbud och anses vara svårt skuldsatt i enlighet med kronofogdens riktlinjer rörande kvalificerad insolvens. I samband med prövning om rätt till skuldsanering kommer även dina personliga och ekonomiska förhållanden att granskas och vägas in i bedömningen.

Om kronofogdemyndigheten finner att du uppfyller samtliga kriterier kan skuldsaneringen påbörjas. Får du avslag har du möjlighet att lämna in en överklagan till Tingsrätten för vidare bedömning av ärendet.

Viktigt att känna till är att skuldsanering normalt endast beviljas en gång. Det är därför synnerligen viktigt att tillvara ta den möjlighet som man erbjuds och följa de mycket strikta regler som tillämpas.

  • Du hittar mer information om skuldsanering hos Kronofogden.