För många är finansbranschen liktydigt med stora penningbelopp och en stressig tillvaro och denna schablonbild är inte fel, men säger kanske inte hela sanningen. Finansbranschen handlar inte bara om vinster och försäljningar utan även om att bygga hållbara affärsrelationer och ekonomiskt effektiva organisationer.

 

 

 

En bransch med mycket pengar och stora vinster

Den svenska finansbranschen omsätter enorma belopp. Det räcker att titta på bolagsvinsterna för att förstå att finansbranschen går på högvarv i Sverige. Helåret 2016 gjorde de fyra svenska storbankerna tillsammans en sammantagen vinst på 92 miljarder. Mest vinst gjorde Nordea som gick +41 miljarder kronor, därefter följer Swedbank +20 miljarder kronor, Handelsbanken: +16 miljarder kronor och SEB: +15 miljarder kronor.

Digitalisering – medför både möjligheter och risker

IT har blivit en del av vår vardag, vilket självklart även påverkar finansbranschen. Redan i dagsläget sker och hanteras fler ärenden och transaktioner på internet istället för på bankkontoren. Digitaliseringen förväntas fortsätta och bli allt mer påtaglig.

Att finansmarknaden till stor del hamnar på internet medför både nya möjligheter och risker. Många finansiella tjänster som tidigare var mycket tidskrävande kan idag skötas mycket enkelt tack vara digitalisering och datorisering, samtidigt blir säkerhetsriskerna allt mer komplexa och mycket grov ekonomisk brottslighet är redan nu ett stort bekymmer.