Bynk

Bynk är ett nytt lån som backat av Schibsted skall ta upp kampen med de stora bankerna om bankkunderna. I dagsläget är det möjligt att låna mellan 10.000 – 300.000 kr utan säkerhet, framöver kommer fler banktjänster så som sparkonto, kreditkort och bolån bli tillgängliga för Bynks kunder.

Från och med hösten 2019 är det även möjligt att ansöka om Bynkkredit som är en kontokredit med ett utrymme på mellan 1000-10.000 kr med 7,49% årsränta (effektiv 7,75%).

Räkneexempel: 10 000 kr i 12 månader, 7,49% nominell rörlig ränta, 7,75% effektiv årsränta. Totalt att återbetala: 10 410 kr.

Tanken med Bynk är att samtliga ärenden skall gå att hantera direkt i din mobil eller surfplatta via Bynk-appen som finns att ladda ner till både Android och Apple.  Målsättningen är att “kunden ska ha makten över sitt eget lån” säger Dennis Ahlsén. 36-åriga Dennis vet vad han talar då han tillsammans med Mathias Johansson och Jonas Hultin redan grundat Lendo Sveriges mest framgångsrika låneförmedling. Det finns all anledning att tro att det nya projektet kommer bli minst lika lyckat.

Bynkpoäng

Offensiv marknadsföring genom tidningsannonser och TV-reklam har gett Bynk en flygande start. Intressant är också det unika konceptet med lojalitetsbonus – bynkpoäng – som är tänkt att ge kunden bättre villkor och möjlighet att betala av lånet med poäng. Du samlar bynkpoäng genom att t.ex. ladda ner appen, om du tecknar låneskydd, utnyttjar möjligheten att ta en betalningsfri månad. För Bynk är det viktigt att du som kund sköter dina åtaganden, därför belönas du med extra poäng var gång du betalar din faktura i tid.


Kostnader

Startskostnad 398 kr
Månadskostnad 18 kr/mån
Förseningsavgift 195 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassoavgift 145 kr


Krav
Ålder Mellan 20 – 70 år
Anställningsform Fast anställd, Egenföretagare, Förtidspensionär, Pensionär
Månadsinkomst Lägst 10 000 kr
Mobilt BankID Ja
Betalnings-anmärkningar 0 st
Skuld hos Kronofogden 0 kr
Skyddad identitet Nej


Några vanligt förekommande skäl till avslag på låneansökan är:

– Du har för låg inkomst.
– Du har för litet utrymme för ytterligare månadskostnader.
– Du har en obetald skuld hos Kronofogden.
– Du har en eller flera betalningsanmärkningar.
– Du uppfyller inte grundkraven hos Bynk.

Bynk Mobilbank

6

Ansökan

6.0/10

Kostnad

6.0/10

Service

6.0/10

Hemsida

6.0/10

Kostnadsexempel

Låna 10000
Löptid Lånebelopp Uppläggningsavgift Månadskostnad Totalkostnad
1 år 10000 kr 398 kr 885 kr 10622 kr
2 år 10000 kr 398 kr 451 kr 10831 kr
5 år 10000 kr 398 kr 191 kr 11476 kr
10 år 10000 kr 398 kr 105 kr 12603 kr

Exemplet ovan är beräknat med räntesatsen 3.95%. Notera att detta endast är en exempelberäkning, räntan sätts individuellt vilket innebär att totalkostnaden för lånet kan bli antingen längre eller högre.

Låna 25000
Löptid Lånebelopp Uppläggningsavgift Månadskostnad Totalkostnad
1 år 25000 kr 398 kr 2162 kr 25945 kr
2 år 25000 kr 398 kr 1102 kr 26456 kr
5 år 25000 kr 398 kr 467 kr 28030 kr
10 år 25000 kr 398 kr 257 kr 30785 kr

Exemplet ovan är beräknat med räntesatsen 3.95%. Notera att detta endast är en exempelberäkning, räntan sätts individuellt vilket innebär att totalkostnaden för lånet kan bli antingen längre eller högre.

Låna 50000
Löptid Lånebelopp Uppläggningsavgift Månadskostnad Totalkostnad
1 år 50000 kr 398 kr 4290 kr 51483 kr
2 år 50000 kr 398 kr 2187 kr 52498 kr
5 år 50000 kr 398 kr 927 kr 55621 kr
10 år 50000 kr 398 kr 509 kr 61087 kr

Exemplet ovan är beräknat med räntesatsen 3.95%. Notera att detta endast är en exempelberäkning, räntan sätts individuellt vilket innebär att totalkostnaden för lånet kan bli antingen längre eller högre.

Låna 100000
Löptid Lånebelopp Uppläggningsavgift Månadskostnad Totalkostnad
1 år 100000 kr 398 kr 8547 kr 102559 kr
2 år 100000 kr 398 kr 4358 kr 104581 kr
5 år 100000 kr 398 kr 1847 kr 110803 kr
10 år 100000 kr 398 kr 1014 kr 121692 kr

Exemplet ovan är beräknat med räntesatsen 3.95%. Notera att detta endast är en exempelberäkning, räntan sätts individuellt vilket innebär att totalkostnaden för lånet kan bli antingen längre eller högre.

BankID

Förkorta utbetalningstiden genom att signera Bynks låneavtal med BankID. Ladda ner ett aktuellt BankID via din privatbank eller till din Smartphone för att legitimera dig elektroniskt.

Låneskydd

3 månaders kostnadsfritt låneskydd ingår och omfattar bynklån upp till 100.000 kr. Ordinarie kostnad för Månadsskydd+ är 7,6% av ersättningsbeloppet och betalas månadsvis.  Ersättning utgår vid förlorat arbete, utredd arbetsoförmåga, vård av allvarligt sjukt bara eller nära anhörig. För att teckna försäkringen skall du vara mellan 20-70 år - år och folkbokförd i Sverige.

SEKKI - Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation
Långivarens namn och kontaktinformation
Långivare Bynk AB, org.nr: 559046-8574
Postadress Flaggan 1115, 116 74 Stockholm
Telefon 020-700 700
E-post [email protected]
Webbadress https://www.bynk.se
Beskrivning av huvuddragen i låneprodukten
Typ av kredit Privatlån, annuitet, rörlig ränta
Det sammanlagda lånebeloppet: Detta är övre kreditlimiten som ställs till förfogande genom låneavtalet 100 000 kr
Villkoren för uttnyttjandet av lånet Låneavtalet skall vara i kraft och dess villkor uppfyllda. Beviljat belopp utbetalas på det sätt och vid den tidpunkt som Bynk AB och låntagare kommer överrens om.
Låneavtalets löptid Minst 3 år, max 12 år
Avbetalningar och vilken ordning dessa ska fördelas mellan olika fodringar Antalet avbetalningar och storleken på dessa beror på det totala kreditbeloppet och anges vid ingåendet av låneavtalet. Avräkningar sker i följande ordning: Ränta, kostnader för krediten, eventuella förseningsavgifter och dröjsmålsränta, och därefter kapitalbeloppet.
Kreditkostnader
Låneränta eller i tillämpliga fall de olika låneräntor som gäller för låneavtalet Rörlig ränta 3.95% - 19.95% årlig ränta. (nominell ränta)
Effektiv ränta Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade lånebeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden. Den effektiva räntan omfattar ränta på lånet samt avgifter. Exempel: Den effektiva räntan blir 4,74 % vid ett lån på 100 000 kr, 10 års återbetalningstid och 3,95 % i nominell ränta.
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om - en försäkring som säkerhet för krediten - någon annan kompletterande tjänst? Nej
Andra kostnader i samband med låneavtalet Startkostnad: 398 kr Månadskostnad: 18 kr/mån
Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t ex tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla lån. Låntagaren kommer att debiteras: Förseningsavgift (4 dagar): 195 kr Påminnelseavgift (14 dagar): 60 kr Inkassoavgift (26 dagar): 145 kr Höjningsavgift: 398 kr
Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. Ja
Förtids-återbetalningen Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. Ja
Sökning i en databas Om en låneansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste långivaren genast och kostnadsfritt meddela sökande resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskaps-lagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet. Ja
Rätt till att få ett utkast till ett låneavtal Låntagaren har rätt att på begäran få en kopia av ett utkast till ett låneavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om långivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå låneavtalet med dig Ja
Den tid långivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts Dessa uppgifter är giltiga från 2017-04-01 tillsvidare under förutsättning att ränta eller avgiftsförändringar inte sker under perioden.
Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster.
Beträffande långivaren Bynk AB
Registrering / organisations-nummer 559046–8574
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Utnyttjande av ångerrätten Kontakta Bynk AB på ovan angivna kontaktuppgifter.
Den lagstiftning som långivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan låneavtalet ingicks. Svensk lag
Den lagstiftning som långivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan låneavtalet ingicks. Svensk lag
Klausul om tillämplig lagstiftning för låneavtalet och/ eller behörig domstol. Svensk lag och svensk domstol
Språk Marknadsföring och information om avtalsvillkor lämnas på svenska. All kommunikation sker på svenska.
Klagomåls-hantering utanför domstol Kunden kan vända sig till Bynks klagomålsansvarige på ovan angivna kontaktuppgifter. Alternativt: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,101 23, Stockholm, telefon 08-555 017 00.

Följande lånebelopp hittar du hos Bynk:
Sorterad under följande tjänster:

Recensera eller ställ en fråga

Vill du rekommendera Bynk?

Ja Nej Jag vill ställa en fråga

KvinnaMan

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering