Myterna är många när det kommer till pengar. Det har med emfas hävdats att säcken med mynt och sedlar bringar  lycka eller olycka beroende på dess storlek, men sanningen är den att det oftast inte är tillgången eller bristen på pengarna som gör dig glad eller ledsen.

Att lycka inte kan mätas i pengar, är visserligen en sanning med modifikation. Undersökningar där man tittar på hur glada, nöjda eller tom. lyckliga man är över livet visar en tydlig korrelation mellan stabila ekonomiska förutsättningar och hur lycklig man uppfattar sig vara.

leder pengar till lycka eller fördärv?

Samtidigt tycks lyckan endast  öka upp till en viss gräns. Det handlar helt enkelt om att ha tillräckligt med pengar för att kunna leva ett gott liv utan oro över hur man skall få ekonomin att gå ihop. De flesta svenskarna har ett mycket bra utgångsläget för att skaffa sig ett stabilt liv, men ändå upplever många att man inte får ekonomin att gå ihop och att pengar ger dem ångest. Vad beror detta på?

Kanske handlar detta egentligen inte främst om att pengarna inte räcker till, utan snarare om att man spenderar över sina tillgångar. Att inte sköta hushållsekonomin på ett korrekt vis skapar oro och ger ångest. Det fina i kråksången är du kan slippa både oron och ångesten genom att lära dig att handskas med pengar på ett bra vis.

Lev utifrån dina förutsättningar

Det är lätt att dras med i den köphysteri som råder i vår värld idag. Allt åt alla är en tanken som är lätt att sälja in, men tyvärr också totalt ohållbar. Alla kan inte köpa hus för flera miljoner, bil av senaste modell eller göra utlandsresor varje år.

Även om det är en lockande tanke att äga och “få” uppleva alla dessa saker, är det långsiktiga konsekvenserna av att konsumera över sin förmåga mycket kännbara. Överskuldsättning förorsakar ofta misskötta krediter eller betalningsanmärkning med Kronofogden som slutstation.

Visst är det att man endast har ett liv och det gäller att leva det, men en del av detta är att lära sig att leva utifrån sina förutsättningar och rätta mun efter matsäcken.

Skapa en hushållsbudget och se till att hålla den

En lika klassisk som välfungerande metod för att lära sig handskas med pengar är att upprätta en budget. Målet med hushållsbudgeten är att skapa en långsiktig hållbar plan för din privatekonomi samtidigt får du insikt i förhållandet mellan intäkter och utgifter samt till vad dina pengar går.

Med en budget är det svårt att inte få sin ekonomi att gå ihop, om en sådan däremot saknas är risken uppenbar att man hamnar fel.

Vad gör man om man redan stora skulder och lån?

Tyvärr är det många som skapar en budget, först då man hamnat i en ohållbar situation. I vissa fall är det då redan omöjligt att skapa en hållbar hushållsbudget, men det är trots allt bättre att upprätta en budget sent än aldrig.

Ganska ofta är det möjligt att baka samman flera skulder och på detta vis sänka den totala kostnaden. Om hushållsekonomin gått helt över styr, kan du ansöka om skuldsanering.