Amorteringskrav kan tillfälligt plockas bort

Coronasmittan sprider sig som en löpeld över världen. I Sverige har drygt 1200 bekräftade fall av smittan konstaterats och viruset har redan skördat ett antal dödsfall. I första hand är Corona ett humanitärt och socialt hot, men även Sveriges ekonomi drabbas hårt vilket lär få långtgående konsekvenser för hela samhället.

När det gäller ekonomiska åtgärder har mycket av fokuset ännu så länge riktats mot företagens ekonomi och hur man kan underlätta för arbetsgivarna i dessa tuffa tider. Igår den 17/3 2020 tog så Finansinspektionen bladet från munnen och föreslår i ett pressmeddelande publicerat på FI.se att bankerna tillfälligt slopar eller begränsar amorteringskravet för att minska trycket på pressade hushållsekonomier i Coronatider.

Enligt Finansinspektionen är amorteringskravet utformat på ett sådant vis att banker och låntagare kan komma överens om undantag från kravet när det finns särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl anser Finansinspektionen att inkomstbortfall som direkt eller indirekt orsakas av Coronaviruset kan vara. Finansinspektionen uppmanar bankerna till att vara flexibla i deras syn på amorteringskravet, under de kommande 3-12 månaderna, med möjlighet till förlängning beroende på hur ekonomin utvecklas framgent.

Att bli undantagen från amorteringskravet

Privatpersoner kan redan idag få anstånd från amorteringskravet. Hushåll som drabbats hårt ekonomiskt av Corona kan ta kontakt med banken och förhandla fram ett undantag från amorteringskravet. Notera dock att denna möjlighet endast gäller dig som kan påvisa ett särskilt skäl, där de ekonomiska trångmålen orsakats av Corona.

Anstånd med betalningar till Skatteverket

Pressade hushåll och företag har även möjlighet att ansöka om anstånd med betalningar av skatt, avgift och ränta till Skatteverket. Både företagare och privatpersoner som drabbats av akut likviditetsbrist som en direkt konsekvens av Coronaviruset, kan söka anstånd med betalningar till Skatteverket. Anståndstiden varierar men normalt beviljas anstånd i två månader, i den unika situation vi nu befinner oss i kan eventuellt även längre uppskov beviljas.  För att kunna få anståndet med betalning av skatt, avgift och ränta beviljat krävs det att påvisbara synnerliga skäl existerar.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering