Bolåneskulderna ökar dramatistik

Efter en kortare tids avmattning under februari, ökar bolåneskulderna åter och det med emfas.  Skulderna växer med en under mars var tillväxttakten 7,5 procent högre jämfört med samma period 2016. Nu sällar sig allt fler experter till skaran som varnar för en plötslig kollaps. Samtidigt famlar även de mest kunniga efter lämpliga åtgärder att sätta in. Många befarar att allt för hastiga förändringar av exempelvis ränteavdraget eller bolåneräntor kan utlösa en bolånekris, därför förespråkas huvudsakligen långsamma kontrollerade förändringar framför akuta åtgärder.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering