Bankjobb flyttas till låglöneländer

Trenden är tydlig, allt fler banker väljer att flytta arbeten från de nordiska länderna till andra delar av världen. Främst rör det sig om IT-hantering som flyttas från Nordeuropa till Indien. Men även andra banktjänster hamnar utanför de Nordiska riksgränserna. Hanteringen av kundernas banklån sker i allt högre grad i Litauen och Polen.

Danske Bank har under två och ett halvt års tid flyttat 850 arbetstillfällen till Litauen och har idag även omkring 750 IT-proffs i Indien. Danske Bank är inte ensam även Nordea och flera andra danska banker har flyttat arbeten till andra länder.

Även i Sverige har bankflytt förekommit, redan 2005 outsourcade man delar av sin verksamhet till Baltikum för att bättra på sina marginaler. Men när bankkrisen var ett faktum försvagades både Swedbank och SEB och många tvingades lämna sina arbeten. Sedan dess har flytt av bankjobb åter kommit på agendan. Tidigare var det främst IT-jobb som hamnade i Baltikum numera hamnar dessa i högre grad i Asien då lönerna är lägre där.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering