Nya regler för högkostnadskrediter

I fjol lades propositionen 2017/18:72 om “Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter” vilken bifölls tidigare i år. Riksdagen sa ja till regeringens propositionen som innebär ett par viktiga ändringar i konsumentkreditlagen. Från och med den första september detta år (2018-09-01) gäller en rad nya regler för så kallad högkostnadskrediter, vilket i praktiken begränsar kostnaderna för snabblån samt garanterar smslån med låg ränta (jämfört med tidigare regelverk).

4 nya regler kring högkostnadskrediter:

1 – Räntetak

Tidigare har somliga kreditgivare erbjudit snabblån med effektiva räntor på flera tusen procent. De höga räntorna har berott på höga uppläggningsavgifter kombinerat med maximerade årsräntor samt mycket korta löptider. Nu införs ett räntetak binder den maximala kreditränta eller dröjsmålsränta för högkostnadskrediter till den aktuella referensräntan (som fastställs en gång per halvår av Riksbanken) plus 40 procentenheter. Det innebär att årsräntan (fram tills 2019) inte får vara högre än 39,5 procent.

2 – Kostnadstak

Även om höga årsräntor förekommit, har det främst varit de fasta kostnaderna som dragit upp priserna för snabblån. De nya reglerna innebär att ett allmänt kostnadstak införs,
som säger att lånekostnaderna aldrig får vara större än det valda lånebeloppet. Till kostnader räknas; ränta och avgifter, dröjsmålsränta och samt kostnad till inkassobolag.

3 – Begränsade möjligheter att förlänga smslån

Då löptiderna för högkostnadskrediter ofta är mycket korta, är det många låntagare som väljer att förlänga återbetalningstiden för aktiva skulder vilket gjort att snabblångivare passat på att ta ut förlängningsavgifter. Den nya lagen begränsar kundens möjligheter till maximalt en betald förlängning. Om ingen avgift tas ut kan lånetiden emellertid utökas obegränsat antal gånger, i annat fall krävs en skälig avbetalningsplan för att löptiden skall kunna utökas mer än en gång. Observera att detta endast gäller om man vill förlänga återbetalningstiden, förtidsinlösen dvs. förkortning av återbetalningstiden skall alltid vara möjlig och tillåtet för kunden.

4 – Nya restriktioner och riktlinjer för marknadsföring

Större krav ställs på kreditgivare som marknadsför högkostnadskrediter, från och med första september 2018 gäller följande restriktioner och riktlinjer:

 • Kreditgivare måste upplysa kunden om att marknadsföringen rör högkostnadskrediter.
 • Konsumenten skall få information om skulder och dess risker.
 • Konsumenten skall få information om hur och var man kan få skuld- och budgetrådgivning.
 • All marknadsföring av högkostnadskrediter skall vara måttfull, saklig och balanserad.

Ändrade lånevillkor och/eller sänkt ränta

Regeländringarna gör att flera långivare anpassar och uppdaterar villkoren samt i flera fall erbjuder en lägre ränta än tidigare till sina kunder. Följande lån påverkas:

 • Bank Norwegian (nya räntesatser 6,99%-22,99% och uppläggningsavgifter 149-399 kr)
 • Credigo (omvandlat till kontokredit med ränta 14,9% – 22,9%)
 • Credway (ny ränta 26%)
 • Easycredit (omvandlat till kontokredit med ränta 14,9% – 22,9%)
 • Ferratum (ny ränta 39,60%)
 • Lånbutiken (omvandlat till kontokredit med ränta 35%)
 • Mobillån (ändrad effektiva ränta till 47 %)
 • Nanoflex (förändrade produkter)
 • Nanokredit (förändrade produkter)
 • Risicum (omvandlat till kontokredit med ränta 35%)
 • Slantar (sänkt ränta till 25% från 29,5%)
 • Snabbfinans (ändrad effektiva ränta till 47 %)
 • Säkerfinans (ändrad effektiva ränta till 47 %)

4 st snabblån försvinner

De nya regelverket har lett till att följande snabblån upphör tillfälligt eller plockas bort permanent:

 1. Extrakredit
 2. Kreditkontot
 3. Kortlån
 4. Viakredit

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering