Höjt maxbelopp

För att anpassa sig till en ökad efterfrågan på större belopp väljer Cash2you nu att höja den maximala lånesumman från tidigare 20.000 kr till 25.000 kr. I övrigt gäller samma villkor med en effektiv årlig räntesats om 33,4 % och valbar återbetalningstid på 1-5 år. Skulden återbetalas månadsvis via autogiro där avtalat belopp dras från ditt konto den 27:e varje månadsskifte.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering