Kontantanvändningen minskar

Bankomaterna blir färre och kontantuttagen minskar, samtidigt är e-handeln större än någonsin tidigare. Digitalseringstrenden har lett till att kontanter används i allt lägre omfattning i Sverige och allt pekar på att vi är på väg mot ett kontantlöst samhälle med raska kliv.

I dagsläget har omkring 97-98% av alla svenskar tillgång till kort som möjligör köp utan kontanter, 85% har en internetbank och ungefär 6 av 10 har kopplat ihop ett bankkonto med Swish. Överlag är befolkningen välvilligt inställda till ny teknik och positivt till att använda alternativa betalmedel till kontanter. Något som bevisas av de faktum att sju av tio personer väljer att göra kortköp framför kontantbetalningar. Antalet transaktioner där kontanter används som betalmedel har har på fyra år (2012 till 2016) minskat med 36%.

Riksbanken spår att Sverige kan vara kontantfritt redan om 13 år. För att anpassa sig till de nya spelreglerna ser man just nu över möjligheterna att skapa e-krona, genom att inrätta en digital valuta hoppas man att riskbanken även i framtiden skall kunna spela en central roll på finansmarknaden. Riskerna med ett kontantfritt samhälle är att privata aktörer och banker får allt större kontroll över marknaden och ett mardrömsscenario som målas upp är att dessa aktörer lyckas skaffa sig en monopolställning. Riksbanken anser att e-kronan skulle förbättra möjliga för den enskilda individerna att hantera och förvara ekonomiska tillgångar på ett säkert vis utan att tvingas använda sig av elektroniska pengar och betalningssätt som tillhandahålls av privataktörer. Men även om en e-krona skapas, får vi nog ställa in oss på att de finansiella systemet i allt högre grad går från statlig kontroll till att i högre grad bli libertarianskt.

Mycket talar för att vi går mot en kontantfri framtid, en utveckling som fyra av tio svenskar ser mycket positivt på. Samtidigt är det viktigt att även vara medveten om att motvilja mot den utveckling är stor, 16% anser att utvecklingen är mycket negativ vilket är en ökning med 50% från 2012 då endast 8% var av denna uppfattning.

Plötsligt händer det:

  • Den 24 mars 2023 är kontanternas tid över enligt forskarna Niklas Arvidsson på KTH och Jonas Hedman på Handelshögskolan i Köpenhamn.
  • Senast år 2025 kommer Sverige vara kontantfritt enligt handlarna.
  • Ca år 2030 kommer kontantmedel av idag vara i det närmaste obrukbara enligt Riksbanken.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering