Ny sajt om överskuldsättning

Allt fler svenskar har svårt att sköta återbetalningen av lån med växande skulder som följd. Under fjolåret inkom rekordmånga ansökningar om skuldsanering till Kronofogden. Trots att antalet överskuldsatta konsekvent ökat den senaste 5-årsperioden säger sig myndigheten ha blivit överraskade av den mycket kraftiga ökningen under fjolåret då det inkom omkring 10 000 ansökningar vilket är en procentuell ökning med omkring 9% jämfört med 2013.

Under hösten 2015 ökar skuldsättningen kraftigast bland unga kvinnor, en grupp som tidigare varit klart mindre skuldsatt än motsvarande ålderskategori män. Fortfarande är dock män överrepresenterade bland de ärenden som hamnar på kronofogdens bord men om utvecklingen fortsätter i nuvarande riktning kan denna skillnad mellan de båda könen vara på väga att försvinna.

skuld logo

Vi på Lånebank har nu tagit ett initiativ att starta Skuldfälla.se – en sida för skuldsatta svenskar. Sajten innehåller vägledning för den som idag är överskuldsatt men också för personer som riskerar att bli detta i framtiden.

 

 

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering