Kwikspark byter namn

Företagslånet Kwikspark byter namn till Ferratum Business.  I samband med detta förändras även lånevillkoren.  Högsta möjliga lånebelopp är nu 500 000 kr vilket är en ökning med 100% från tidigare maxbelopp. Även återbetalningstiden utökas från tidigare 6-9 månader till 9-12 månader. I övrigt tycks Ferratum Business fortsätta på inslagen väg med fokus på att erbjuda finansiering till små till medelstora verksamheter.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering