Ansökan om räntefri islamisk bank underkänd

Under våren 2015 lämnades den första ansökan in om att starta en bank som följer Koranens regler beträffande ränta och utlåning. I enlighet med Koranen får man ej tjäna pengar på pengar och därför skall inte heller någon ränta tas ut genom banken.

Nu har Finansinspektionen FI behandlat ansökan och refuserat densamma. Flera skäl anges till avslag, bland annat anser FI att ägarna inte bedöms vara tillräckligt kapitalstarka samt att den tilltänkta VD:n inte bedöms ha tillräcklig erfarenhet för att axla uppdraget.

För att öppna bank krävs stora kapitaltillångar bland annat måste banken ha minst 5 miljoner Euro i finansiella tillgångar.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering