Förändrad strategi gör att 35 sägs upp

Den första juni gick Advisa ut med nyheten om att man kommer säger upp 35 medarbetare inom verksamheten. I första hand är det telefonförsäljare och lånehandläggare som kommer att få söka efter nya jobba.  Förra året utökade bolaget sin verksamhet från att enbart förmedla lån till att även förmedla försäkringar.  Företaget kommer fortsätta sin satsning inom dessa båda områden och i första hand kommer man lägga fokus på nätnärvaro.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering