Trustbuddy satt i konkurs

För ett par dagar sedan kom beskedet att Trustbuddy försätts i konkurs. Det är i nuläget oklart vad som kommer hända med aktiva låneavtal. Troligtvis kommer någon aktör ta över dessa lån för att driva in utestående fodring. Hur och om privatpersoner som lånat ut pengar kommer att få tillbaka dessa är därmed också oklart. Efter konkursbeskedet har TrustBuddy AB (publ) även avnoterats från börsen.

Tidigare i Oktober tvingade finansinspektionen Trustbuddy att upphöra med sin finansiella verksamhet efter misstanke om bolagsmässiga oegentligheter. Att illegal verksamhet har förekommit styrks av att bolaget nu valt att försätta sig i konkurs, exakt i vilket omfattning man fuskat kan man dock ännu bara spekulera om.

Om Bolaget

trustbuddy

Börsnoterade Trustbuddy som grundades  i Norge 2009 bedriver idag verksamhet ett antal europeiska länder.  Trustbuddy är det första lånebolaget i Norden att erbjuda peer to peer lån dvs. långivning mellan privatpersoner.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering