Pionjärerna inom peer-2-peer lending polisanmälda

Trustbuddy var det första lånebolaget i Sverige att satsa på lån mellan privatpersoner, nu har kreditgivaren belagts med utlåningsförbud och Finansinspektionen kräver att verksamheten upphör.

Privata utlånare som använt sig av Trustbuddy för att hitta låntagare, har sedan en tid klagat på att insatta pengarna inte betalats ut till deras bankkonto. Nu misstänks Trustbuddy för att man i hemlighet har lånat ut privatpersoners insatta kapital utan deras vetskap och sedan själva tagit hand om ränteintäkterna som lånen genererat.

Många lån hos Trustbuddy har gått vidare till kronofogden och i dagsläget har lånebelopp motsvarande omkring 200 miljoner förfallit till inkasso-indrivning. Samtidigt är osäkerheten stor för alla de privata utlånare som otåligt väntar på att få sina pengar utbetalda.

I väntan på att polisanmälan mot bolaget hanteras har vi tillsvidare valt att stänga av långivaren från vår sida. 

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering