Hushållslånen fortsätter att växa

Trots flera larm från experter om att hushållen lånar oroväckande mycket pengar, tycks utvecklingen i stora drag vara den samma. I augusti var tillväxttakten för hushållslån 7,5% vilket visserligen innebär en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med månaden före, men skulderna ökar fortsatt snabbt. Jämfört med augusti 2015 var hushållens lån under augusti 2016 totalt 239 miljarder kronor större.

En ny rapport från SEB:s Sparbarometer visar att svensken aldrig varit så skuldsatta som i dag. Sammantaget uppgår hushållens skuldsättning till 3 600 miljarder kronor. Merparten av skulderna är knutna till bolån, men det har även blivit vanligare med skulder kopplade till privatlån, kreditkort och andra småkrediter.

Det som främst oroar är att förhållandet mellan skuldsättningsgrad och disponibel inkomst blivit skevare. Hushåll med nya bolån lånar mer i förhållande till sin inkomst, vilket huvudsakligen beror på att bostadspriserna stigit klart snabbare än hushållens inkomster.

Spexer AB 556971-8926 Ansvarsfriskrivning - Cookiehantering